Bài kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Định Liên (Có đáp án)

Câu 5: (0.5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

8 + 0 - 1 = ?

A. 5 B. 6 C. 7

Câu 6: (1,0 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Các số 7, 0, 3, 9 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :

A. 0, 3, 9, 7

B. 3, 0, 7, 9

C. 0, 3, 7, 9

Câu 7 (1,0 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. Trả lời câu hỏi. Mẹ nuôi 9 con gà. Mẹ mang biếu bà 3 con gà. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu con gà?

A. 7 con gà B. 6 con gà C. 5 con gà

Mẹ còn lại ………….. con gà.

Câu 8 (1,0 điểm) Tính :

pdf 3 trang Hoàng Nam 04/01/2024 860
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Định Liên (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_i_mon_tieng_viet_lop_1_nam.pdf

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Định Liên (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHIẾU KIỂM TRA LỚP 1 ĐỊNH LIÊN Kiểm tra định kì cuối học kì I - năm học 2021 - 2022 Môn: TOÁN - Thời gian 40 phút Họ và tên học sinh: Lớp 1 Điểm Họ và tên người kiểm tra Lời nhận xét của giáo viên Họ và tên người chấm Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúngtrong các câu: 1,2,3,4,5,7 Câu 1: (1,0 điểm) Điền số vào ô trống : 20 19 18 16 13 10 9 5 Câu 2: ( 0,5 điểm ) Số ? 333 Câu 3: (1,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: a. + 4 = 9 A. 0 B. 3 C. 5 D. 7 b. 7 8 A. > B. < C. = Câu 4: (1 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 3 + 4 = 6 11 - 1 = 10 6 + 3 = 8 8 – 5 = 3
  2. Câu 5: (0.5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 8 + 0 - 1 = ? A. 5 B. 6 C. 7 Câu 6: (1,0 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Các số 7, 0, 3, 9 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : A. 0, 3, 9, 7 B. 3, 0, 7, 9 C. 0, 3, 7, 9 Câu 7 (1,0 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. Trả lời câu hỏi. Mẹ nuôi 9 con gà. Mẹ mang biếu bà 3 con gà. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu con gà? A. 7 con gà B. 6 con gà C. 5 con gà Mẹ còn lại con gà. Câu 8 (1,0 điểm) Tính : 10 14 13 18 + + 5 3 6 8 = = Câu 9=: (1,0 điểm) Tính: = = = 8 – 0 + 1 = 12 + 3 – 4 = Câu 10: (1,0 điểm) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:
  3. ĐÁP ÁN KTĐK CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN - KHỐI 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 Câu 1. Viết đúng số cần điền: 17,15,14,12,11,8,7,6 cho 1.0 điểm Câu 2. Viết đúng số cần điền: 3, 7 cho 0.5 điểm Câu 3. Chọn đúng kết quả C, B cho 1.5 điểm Câu 4. Chọn đúng kết quả S-Đ-S-Đ cho 1.0 điểm Câu 5. Chọn đúng kết quả C cho 0,5 điểm Câu 6. Chọn đúng kết quả C cho 1.0 điểm Câu 7. Chọn đúng kết quả B cho 1.0 điểm ; trả lời đúng cho 0,5 điểm. Câu 8. Viết đúng kết quả 15; 11; 19; 10 cho 1.0 điểm Câu 9. Viết đúng kết quả 9; 11 cho 1.0 điểm Câu 10. Viết đúng phép tính 7 – 2 = 5 và kết quả cho 1.0 điểm