Đề ôn tập cuối năm Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 6

Đọc bài sau

Cơn mưa mùa hạ

Trời đang oi bức, nóng bực. Bỗng một cơn mưa đến thật bất ngờ. Từng đụn mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi mạnh. Cây cối nghiêng ngả. Mưa ào xuống, tạo ra những tiếng lộp bộp nghe rất vui tai. Chim chóc nháo nhác gọi nhau đi tìm chỗ trú.
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Cơn mưa đến như thế nào?
a. Từ từ.                   b. Ào ạt.                                c. Bất ngờ.
2. Mây đen kéo đến như thế nào?
a. Ào ào.         b. Ùn ùn.                   c. Rầm rầm.
3. Âm thanh của mưa như thế nào?              
a. Lộp bộp.             b. Lẹt đẹt.        c. ồ ồ. 
 

docx 2 trang baoanh 04/07/2023 1140
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập cuối năm Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_cuoi_nam_tieng_viet_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao.docx

Nội dung text: Đề ôn tập cuối năm Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 6

  1. ĐỀ 6 A. Đọc 1. Đọc bài sau Cơn mưa mùa hạ Trời đang oi bức, nóng bực. Bỗng một cơn mưa đến thật bất ngờ. Từng đụn mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi mạnh. Cây cối nghiêng ngả. Mưa ào xuống, tạo ra những tiếng lộp bộp nghe rất vui tai. Chim chóc nháo nhác gọi nhau đi tìm chỗ trú. 2. Tìm trong bài và đọc a. Một tiếng có âm đầu n. b. Một tiếng có âm đầu l. B. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng 1. Cơn mưa đến như thế nào? a. Từ từ. b. Ào ạt. c. Bất ngờ. 2. Mây đen kéo đến như thế nào? a. Ào ào. b. Ùn ùn. c. Rầm rầm. 3. Âm thanh của mưa như thế nào? a. Lộp bộp. b. Lẹt đẹt. c. ồ ồ. C. Viết chính tả D ư ớ i n ắ n g t h u v à n g .
  2. D. Điền vào chỗ trống 1. l hoặc n ớp học gạo .ếp quả .a .on bia ốp xe chai ước 2. oa hoặc oe h ` bình sức kh ˀ h . . sĩ múa x ` 3. oai hoặc oay điện th . . kh lang quả x ` ng ´ tai