Đề kiểm tra Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 1

I. KIỂM TRA ĐỌC

  1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh.

  2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi.

  3. Đọc thành tiếng các từ ngữ: ngày hội, tuổi thơ, nghỉ ngơi, cua bể, nhà ngói, tươi cười.

  4. Đọc thành tiếng các câ u sau:

- Cây bưởi  sai trĩu  quả .

- Gió  lùa  qua khe cửa.

docx 1 trang baoanh 10/07/2023 1260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_tieng_viet_lop_1_de_so_1.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 1

  1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1 Thời gian làm bài 60 phút I. KIỂM TRA ĐỌC 1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh. 2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi. 3. Đọc thành tiếng các từ ngữ: ngày hội, tuổi thơ, nghỉ ngơi, cua bể, nhà ngói, tươi cười. 4. Đọc thành tiếng các c â u sau: - Cây bưởi sai trĩu quả . - Gió lùa qua khe cửa. 5. Nối ô chữ cho phù hợp (3 điểm) cò đố bé chữ bố lái tha cá dì na xe ô tô II. KIỂM TRA VIẾT: ( GV đọc và hướng dẫn HS viết từng chữ ) 1. Âm: m : l, m, ch, tr, kh. 2. Vần : ưi, ia, oi, ua, uôi. 3. Từ ngữ: nô đùa, xưa kia, thổi còi 4. Câu: bé chơi nhảy dây.