Bài kiểm tra cuối kỳ I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường TH&THCS Phú Châu (Có đáp án)

II. Bài tập ( 3 điểm)

1. Điền vần oai hay oay:

bà ng……. gió x……. quả x……. đu q……

2. Điền
c , k hay q:

…ênh rạch .....uê ngoại …ây đào …á …uả

3. Vẽ mô hình và đưa tiếng
quạt, sách vào mô hình

pdf 3 trang Hoàng Nam 04/01/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối kỳ I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường TH&THCS Phú Châu (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_kiem_tra_cuoi_ky_i_mon_tieng_viet_lop_1_nam_hoc_2021_202.pdf

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối kỳ I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường TH&THCS Phú Châu (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HƯNG BÀI KIỂM TRA CUỒI KỲ I TRƯỜNG TH&THCS PHÚ CHÂU NĂM HỌC: 2021 - 2022 MÔN : TIẾNG VIỆT CGD- LỚP 1 ( Thời gian làm bài 35 phút ) Tên học sinh: Lớp: Điểm kiểm tra Lời nhận xét I: Viết chính tả (7 điểm)
  2. II. Bài tập ( 3 điểm) 1. Điền vần oai hay oay: bà ng . gió x . quả x . đu q 2. Điền c , k hay q: ênh rạch uê ngoại ây đào á uả 3. Vẽ mô hình và đưa tiếng quạt, sách vào mô hình
  3. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHẤM TIẾNG VIỆT 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 I: Chính tả (7 điểm) - Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0,25 điểm - Viết đúng, thẳng hàng, đều nét, đúng cỡ chữ 0,25 điểm/1 chữ. Sai về độ cao, độ rộng , khoảng cách, vị trí dấu thanh trừ 0,1 điểm/ 1chữ . Tùy mức độ bài viết trừ điểm toàn bài. II. Bài tập (2điểm): 1. Điền đúng vào mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm: bà ngoại gió xoáy quả xoài đu quay 2. Điền đúng vào mỗi chỗ chấm được 0,2 điểm: Kênh rạch, quê ngoại, cây đào, cá quả 3. (1 điểm) Đưa tiếng quạt, sách vào mô hình đúng, mỗi mô hình vẽ và điền đúng được 0,5 điểm q u a t s a ch Bài viết: Giáo viên đọc cho học sinh viết mỗi chữ - 1 phút Sáng tinh mơ Từ sáng tinh mơ, chú gà choai đã gáy vang khắp làng. Mẹ dậy để đi làm. Bé thì tập chạy ở sân.