Bài kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Ngọc Hội (Có đáp án)

Câu 1. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp:
Câu 2. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống:
Trời m…............ Con c….............. Lưỡi c…...........
II. Phần viết: 10 điểm
Học sinh nhìn viết lại các vần, các từ ngữ, câu dưới đây:
1. Các vần:
ay eo uôm iêng ưt êch
docx 3 trang Hoàng Nam 04/01/2024 1140
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Ngọc Hội (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_tieng_viet_lop_1_nam_hoc_2021.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Ngọc Hội (Có đáp án)

  1. UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2021 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HỘI BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021- 2022 Họ và tên: Môn: Tiếng việt lớp 1 Lớp: 1 Thời gian: 40 phút (Đề có 2 trang) Tổng Điểm điểm/trung Lời nhận xét của giáo viên bình Đọc thành tiếng Bài tập Phần viết I. Bài tập: (3 điểm) Câu 1. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp: A B Chị Na gánh đang ăn cỏ Con hươu chăm chỉ Cả nhà lúa về nhà Em làm bài đi vắng Câu 2. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống: Trời m Con c Lưỡi c II. Phần viết: 10 điểm Học sinh nhìn viết lại các vần, các từ ngữ, câu dưới đây: 1. Các vần: ay eo uôm iêng ưt êch
  2. 2. Các từ ngữ: bàn ghế bút mực cô giáo học sinh 3. Câu: Đứa trẻ dễ thương có giấc mơ đẹp.
  3. ĐÁP ÁN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 1 BÀI SỐ 2 I. Bài tập: (3 điểm) Câu 1. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp: 2đ A B Chị Na gánh đang ăn cỏ Con hươu chăm chỉ Cả nhà lúa về nhà Em làm bài đi vắng Câu 2. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống: (1 điểm) Trời mưa Con cua Lưỡi cưa II. Phần viết: 10 ĐIỂM Học sinh viết đủ các vần, các từ ngữ, câu. Viết đẹp thì chấm điểm tối đa. Trừ lùi điểm khi học sinh viết không đủ, chữ viết chưa đẹp,viết chưa đúng nét, chưa đủ độ cao, độ rộng của chữ, 1. Các vần: (3 điểm) ay eo uôm iêng ưt êch 2. Các từ ngữ: (4 điểm) bàn ghế bút mực cô giáo học sinh 3. Câu: (3 điểm) Đứa trẻ dễ thương có giấc mơ đẹp.